Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som
er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende
anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. Mobil Gargoyle
Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner
av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske
alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående
varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige
driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere
dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller
ventiler unngås eller minimeres.