Video beskriver hovedelementene i produksjonsprosess hvor autoklav benyttes for å lage komponenter i kompositt

Relaterte videoer