Quaker brannhemmende hydraulikkoljer

Bruksområder for Quaker brannhemmende hydraulikkoljer

Når det er mulighet for at den hydrauliske væsken kommer i kontakt med en åpen flamme, en gnist eller en veldig varm overflate kan det være sikkerhetsmessige grunner til å velge en brannhemmende hydraulikkolje, og dermed sterkt redusere risikoen for at det skal oppstå brann. Hvis hydraulikkoljen antennes kan dette få dramatiske konsekvenser, et brudd i en hydraulisk slange ved en brann, kan i verste konsekvens medføre at man har fått en ukontrollert «flammekaster».

Typiske bruksområder og applikasjoner for Quaker brannhemmende hydraulikkoljer er hydraulikksystemer i smelteverk, som for eksempel står i nærheten av smelteovnen. Andre systemer kan være hydrauliske systemer i turbiner hvor høye trykk og temperaturer gjør at bruk av brannhemmende væsker reduserer risikoen for en farlig og ukontrollert brann.

Mange typer brannhemmende væsker kan benyttes, men de mest brukte er ulike typer ester-oljer, som f.eks QUINTOLUBRIC 888-68 og 888-46 (ISO VG 68 eller 46).  I Lindberg & Lund AS har vi meget gode erfaringer med organiske estere, og vi har levert denne typen hydraulikkolje til smelteverk i Norge over mange år. Da det finnes mange typer oljer eller væsker, er ikke alle blandbare, og det er mange hensyn å ta. Vi anbefaler en teknisk konsultasjon med oss, før man foretar er valg.

Hva er en brannhemmende olje?

Quaker brannhemmende hydraulikkoljer er spesielt formulerte smøreoljer eller væsker, som er vanskeligere å antenne, og som ikke underholder sin egen flamme slik som en konvensjonell hydraulikkolje vil kunne gjøre. Det betyr at en brannhemmende hydraulikkoljer ikke vil klare å opprettholde en brann, hvis den ikke blir tilført varme eller energi fra en annen kilde. Det betyr ikke at de ikke kan brenne, bare at det skal mye mer til.

Det finnes mange typer brannhemmende væsker og de klassifiseres stort sett slik:

 • Olje og vann emulsjoner
 • Vann og polymer-blandinger
 • Syntetiske væsker eller oljer uten tilsatt vann

Følgende internasjonale standarder (ISO) benyttes:

 • HFAE – olje i vann emulsjon, typisk mer enn 80% vann
 • HFAS – syntetiske væsker, blandbare med vann, typisk mer enn 80% vann
 • HFB – vann i olje emulsjon, typisk mer enn 40% vann
 • HFC – vann og polymer blandinger, typisk med mer enn 35% vann (også kjent som glykol- eller polyalkylenglykol- blandinger, eller vann-glykoler.
 • HFDR – syntetiske væsker/oljer formulert av fosfatestere (ikke med vann)
 • HFDU – syntetiske væsker andre enn fosfatestere, f.eks. polyolestere og polyalkylenglykoler

Overgang til Quaker brannhemmende hydraulikkolje eller væske

Detaljerte prosedyrer som dekker alle potensielle overganger, finnes tilgjengelige fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Viktige sjekkpunkter kan være:

 • Kompatibilitet på ulike komponenter i systemet (pakninger, slanger, coating/maling osv.)
 • Tømming og rengjøring av systemet
 • Flushing
 • Overvåkning av systemet med tanke på filtertetting, avleiringer osv.

Våre erfaringsbaserte anbefalinger

I system hvor det tidligere har blitt benyttet konvensjonell hydraulikkolje, har vi best erfaring med syntetisk organisk ester. (HFDU). Vi leverer QUINTOLUBRIC 888-68 og 888-46 (ISO VG 68 eller 46). Disse oljene kan benyttes i nesten alle hydraulikksystemer hvor det kreves ISO VG 46 eller 68. Også i systemer hvor det ikke er krav til brannhemmende hydraulikkoljer, hvis man ønsker å produkt rasjonalisere. Denne oljen er ikke giftig, og den er fult ut biologisk nedbrytbar.

Ønsker du mer informasjon, vennligts ta kontakt