Metallbearbeidingsvæsker

Oest har vært en utvikler og produsent av metallbearbeidingsvæsker i flere tiår. Konstant innovasjon, med de siste endringene innen teknologi, lov og arbeidshelse, er grunnlaget for et omfattende, moderne produktspekter.

Oest utvalg av produkter dekker alle bruksområder for metallskjæring. Oest leverer universelle produkter og innovative multifunksjonelle væsker med mange mulige bruksområder. Oest utvikler spesialprodukter fra ekstreme krav og utfordringer som ikke kan løses med konvensjonelle produkter.

OEST MEBA

 • Non-water miscible cutting oils
 • Optimum working results for all operations with defined cutting edges: broad range of viscosity, minimised oil mist, for all materials

OEST MEBA G / H

 • Non-miscible grinding and honing oils
 • High cutting performance and process reliability when working with an undefined edge – from high-performance profiling to surface finishing

OEST COLOMETA

 • Water miscible cooling lubricant concentrates
 • Synthetic grinding solutions
 • Partially synthetic micro-emulsions
 • Emulsions for heavy-duty working
 • For all materials and applications
 • The latest, future-proof formulations that comply with current and anticipated statutory requirements

OEST MEBA SP

 • Minimum-quantity spray lubricants
 • Mineral oil-free special lubricants for all common spray systems
 • For all materials, with consumption volumes of up to 50 ml/hour

OEST COLO-MIX

 • Mixing device for water-miscible coolants

OEST COLO-SKIM

 • Belt oil separator for removal of floating oils from the surface of watermixed coolants

More Information, further equipment and service you may receive directly via the responsable contact person or via our online contact form.

Ønsker du mer informasjon om Oest sine produkter, vennligst ta kontakt