ACEA 2021 for personbiler og lette kjøretøy

Når nye ACEA-utgaver blir publisert, må eldre utgaver trekkes tilbake. Gyldigheten til nye og gamle utgaver overlapper i en begrenset periode, som vist i den følgende tabellen og tilhørende tekst nedenfor. Når en ny ACEA-oljesekvens blir introdusert, kan oljer med krav mot den forrige utgaven bare markedsføres i ytterligere to år. Det vil si at ACEA 2016 kunne markedsføres frem til 1. mai 2023. Etter dette er det ACEA 2021 som gjelder.

Sequence Issue First allowable use Mandatory for new claims Oils with this claim may be marketed until
2004 1 november 2004 1 november 2005 31 desember 2009
2007 1 februar 2007 1 februar 2008 23 desember 2010
2008 22 desember 2008 22 desember 2009 22 desember 2012
2010 22 desember 2010 22 desember 2011 22 desember 2014
2016 1 desember 2016 1 desember 2017 1 mai 2023*
2021 1 mai 2021* 1 mai 2022* 1 mai 2023*
*) ACEA LIGHT-DUTY OIL SEQUENCE only

ACEA 2021 publiseres for å imøtekomme motorutvikling som drives av en kombinasjon av regulatoriske- og ytelsesbehov, supplert med nødvendige vedlikeholds- og testkrav.

ACEA 2016 – oppgradering

Vi tar en nærmere titt på ACEA 2021, som erstatter versjonen fra 2016.
ACEA-medlemmer som produserer lette kjøretøy utvikler nye motorer for å fortsette å forbedre drivstoffeffektiviteten og levere den ytelsen som forventes av kunder. Å forbedre drivstofføkonomien innebærer bruk av olje med lavere viskositet.
I dag er de vanligste motorteknologiene bensin- og dieselmotorer med direkteinnsprøyting og turbo, i tillegg til funksjoner som start/stopp, hybrid- og elektrisk teknologi. Som et resultat introduserer ACEA-medlemmer nye motortester i to nye oljekategorier for å sikre grunnleggende beskyttelse og ytelse for moderne motorer.

Nye oljekategorier

Den første nye kategorien er High SAPS A7/B7-21 for turbo-ladede DI*-bensinmotorer samt moderne DI-dieselmotorer.
Den andre kategorien er C6-21 (0W20) for de nye høytytende bensin-, diesel- og hybridmotorene i europeiske kjøretøy.

Nye motortester for ACEA 2021

ACEA 2021 inneholder fem nye tester, én etterfølgertest og to motortester er slettet. Dette er som følger:

Test Parameter Reason ACEA Categories
New ASTM D8350,
(Sequence IVB Toyota 2NR-FE)
Valve train Wear Replacement test of CEC L-038-94 to support wear protection All categories
New JASO FE M366 (Toyota 2ZR-FXE) Fuels Economy Showing FE improvement with low viscosity oils from 0W20 down to 0W8 Category C6 only
New CEC L-114-19(Toyota 1KD-FTV) Turbocharger compressor deposit (diesel) Avoiding TCC deposit formation in the fleet and enabling diesel engine efficiency increase Categories A7/B7 and C6
New ASTM D8291-19(Sequence IX,Ford) Low speed pre-ignition GDI turbo GDI Turbo engine protection against pre-ingnition failures Categories A7/B7 and C6
New ASTM D8291-19(Sequence X,Ford) Chain wear GDI Wear protection of GDI camshaft drive chain Categories A7/B7 and C6
Successor CEC L-117-20(VW TDI) DI Diesel piston cleanliness & ring sticking Successor test of CEC-L-078-99 All categories
Deletion CEC L-099-08(OM646LA) Diesel engine wear Hardware availability All categories
Deletion CEC L-104-16(OM646LA BIO) Effects of bio-diesel Hardware availability All categories

Innholdet i denne artikkelen har tatt utgangspunkt i ACEA sin informasjon, referert her:
https://www.acea.auto/publication/acea-oil-sequences-2021/

Produkter fra Mobil som dekker de nye kategoriene i henhold til ACEA 2021 finner du i utvalget under. Har du andre spørsmål, ta kontakt med oss!

DI – Direct Injection

Les vår nye PVL katalog digitalt eller last den ned som pdf

Trenger du hjelp til valg av smørefett til din applikasjon, ta kontakt med oss!