Manuell doseringspistol for 200ml dobbelt-patroner med 1:1 og 2:1
blandingsforhold