Manuell doseringspistol for 50ml dobbelt-patroner med 1:1 og 2:1
blandingsforhold