Manuell doseringspistol for 50ml dobbelt-patroner med 10:1
blandingsforhold