Araldite manuell doseringspistol for 380/400ml dobbelt-patroner med
1:1 og 2:1 blandingsforhold