Rustkonverterer. kan overmales / lakkeres etter herding.