JAX Bio-Guard™ fett som oppfyller de krav til VGP-standarder for
biologisk nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulering.