Molykote 3402C LF luftherdende tørrsmørelakk på spray 400ml.
Inneholder MoS2 for høye trykk, gir meget lav friksjon. Gir en tørr
overflate som ikke tiltrekker seg forurensning. Typiske
bruksområder for Molykote 3402C LF er gjengede forbindelser,
glideflater, spindler etc. Temperaturområde fra -200C til +315C