Molykote PTFE-N UV tørrsmørelakk herder ved romtemperatur.
Inneholder PTFE og gir en tørr film med lav friksjon beregnet for
moderat belastning som skuffeskinner, lampearmer, som slippmiddel
osv. Molykote PTFE-N UV kan benyttes på plastmaterialer, metall
eller kombiansjon av disse. Inneholder UV-sporingsstoff for
kontroll av belegg. Temperaturområde fra -180C til +240C