LL Korrosjonsbeskyttende kobberpasta med svært god vedheft .Motstår
utvasking av vann og damp, tåler høye temperaturer og korrosive
omgivelser. Gir kontrollert friksjon ved tiltrekking av bolter og
beskytter mot rivning og skader samt fastrusting over tid. For bruk
på bremsedetaljer, bolter, eksosdetaljer, glidelagre, styringer
etc. Temperaturområde fra -20C til +1000C