Molykote Gn Plus universal montasjepasta med MoS2, meget godt egnet
til innkjøring. Letter montering og demontering av presspasninger.
Molykote Gn Plus hindrer skader og slitasje på glidelager,
styringer, guider, splines, snekkehjul etc. Temperaturområde fra
-25C til +450C