Molykote G-Rapid Plus bolte- og montasjepasta på spray, med høyt
innhold av Mos2 og faste smørestoffer. Hindrer skader og slitasje,
tåler meget høy trykkbelastning. Molykote G-Rapid Plus er meget
godt egnet til gjengde forbindelser, gir kontrollert friksjon på
karbonstål, krom- og nikkelbaserte legeringer. Temperaturområde fra
-35C til +450C