Limet egner seg for mange ulike polyolefiner, eks. PP og PE. Limer
også en rekke andre plaster GUP/GRP/FRP, ABS, PVC og også PUR og
nitrilgummi. Problemløser der du ikke kan sveise 2 like plaster
sammen, limer ulike plaster mot hverandre, samt også metall, tre,
betong, glass m.m. VIKTIG: Limet må oppbevares i kjøleskap