Mobil 1™ 0W-20 er en helsyntetisk motorolje med avansert yteevne.