Mobil Centaur XHP 221 Premium universal fett formulert for å smøre
rullelager i industrimaskiner som opererer ved høye temperaturer og
under våte, tungt lastede forhold.