Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 er et syntetisk smøremiddel for tungt
belastede, moderne dieselmotorer som arbeider under krevende
driftsforhold. Oljen bidrar til lengre levetid på motoren, samt
lengre oljeskiftintervaller.