Oljene i Mobil DTE™ 700-serien er de siste produkttilskuddene i
turbinoljefamilien Mobil DTE, som lenge har vært anerkjent for sin
høye kvalitet og pålitelighet. Mobil DTE 700-serien er sinkfrie
turbinoljer som er utviklet spesifikt til bruk i gass- og
dampturbiner. Mobil DTE 700-serien er formulert med nøye utvalgte
baseoljer og tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og
korrosjonsstabilisatorer samt skumdempende midler. Disse
komponentene gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og kjemisk
nedbryting over tid. Mobil DTE 700-oljene har utmerkede egenskaper
i forhold til vannutskilling, motstand mot emulsjonsdannelse og
skumhemmende egenskaper, noe som gir pålitelig drift. Oljenes
forsterkede luftseparasjonsevne er en viktig egenskap i hydrauliske
turbinstyringsmekanismer