Oljene i Mobil DTE™ Oil navn-serien er sirkulasjonssmøremidler av
høy kvalitet for damp- og vannturbiner, og andre systemer som
krever smøremidler med lang levetid. Mobil DTE Oil navn-seriens
oljer er sammensatt av høyraffinerte baseoljer og et
tilsetningssystem som gir ekstremt god kjemisk og termisk
stabilitet, rask og komplett vannseparasjon og utmerket motstand
mot emulgering. De gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon,
også mot korrosjon forårsaket av saltvann. De har gode
slitasjeforebyggende egenskaper. De har høy viskositetsindeks, som
sikrer minimal variasjon i filmtykkelsen ved temperaturvariasjon,
og minimalt effekttap i oppvarmingsfasen. Takket være oljenes
utmerkede luftutskillingsegenskaper blir innpisket luft raskt skilt
ut, og derved unngås pumpekavitasjon og uregelmessig drift.