Mobil EAL Arctic-seriens oljer er miljøskånsomme smøremidler med
høyytelse. Disse helsyntetiske oljene er beregnet spesielt på
smøring av kjølekompressorer og kjølesystemer, der det brukes
ozon-vennlige HFK-kjølemidler. (HFK er klorfrie produkter, som
brukes i stedet for klorholdige kjølemidler). Mobil EAL
Arctic-seriens oljer er laget av unike polyolestere (POE) og et
enestående system av tilsetningsstoffer, som gir utmerket
smøreevne, beskyttelse mot slitasje, kjemisk og termisk stabilitet,
og hydrolytisk stabilitet. De er blandbare med HFK-kjølemidler, og
har nøye valgte viskositet-/temperatur-/trykkegenskaper i forhold
til mye brukte HFK-stoffer. Mobil EAL Arctic-seriens ytelse sammen
med HFK-kjølemidler er dokumentert i en rekke kjøle- og
klimaanlegg, og oljene brukes av mange store kompressor- og
systemprodusenter over hele verden.