Mobil Hydraulic 10W er en hydraulisk olje med høy ytelse som er
fremstilt av avanserte baseoljer og et system med balanserte
tilsetningsstoffer som er utformet for å tilfredsstille et bredt
utvalg krav fra tungt hydraulisk utstyr. Dette produktet er
spesielt utviklet med en effektiv balanse mellom askefrie
dispergeringsmidler og metalliske rensemidler kombinert med
inhibitorer for å kontrollere oksidering, slitasje, korrosjon og
rust. Mobil Hydraulic 10W kan brukes i et bredt utvalg av
hydrauliske bruksområder på og utenfor motorveiene.