Mobil Machine Tool Long Life Coolant er en blanding av
korrosjonshemmende væske og avionisert vann. Mobil Machine Tool
Long Life Coolant er formulert for å gi en høy
korrosjonsbeskyttelse av spindelkjølingssystemer. Produktet er
kompatibel med alle pakninger og slanger som vanligvis er assosiert
med spindelkjølingssystemer. Produktet er klar til bruk og skal
ikke blandes ut! Blandingen er Etylenglykol basert.