Mobil Pegasus™ 710 er en gassmotorolje av høy kvalitet primært
beregnet for smøring av moderne firetaktsmotorer med høy hastighet
og lavt oljeforbruk. Dette er som regel lean-burn-motorer, der høye
manifoldtrykk hindrer at det kommer tilstrekkelig med smøremiddel
inn til ventilstyringene. Oljen anbefales også for smøring av
gasskompressorer. Den er sammensatt av mineralbaseoljer av høy
kvalitet og et avansert tilsetningssystem med moderat askeinnhold,
som gir utmerket beskyttelse av motor- og kompressorkomponentene.
Oljen har utmerket kjemisk stabilitet og oksidasjons- og
nitreringsbestandighet. Pegasus 710 gir fremragende beskyttelse mot
ventilsystemslitasje og avleiringer. Kombinasjonen av disse
egenskapene samt meget effektive rense- og dispergeringsegenskaper
forebygger aske- og karbonavleiringer, som ellers kan føre til
dårligere motorytelse og motorbank. Oljens høye alkalitet og
stabile basetall (TBN) gjør den velegnet også i motorer som bruker
drivstoff som inneholder små mengder korroderende stoffer som for
eksempel hydrogensulfid. Oljens utmerkede korrosjonsbeskyttende
egenskaper fører til mindre korrosjonsslitasje i sylindre, ventiler
og lager, og følgelig til lenger motorlevetid. I tillegg forebygger
den stempelskraping og -slitasje og oppskraping i sylindre og
stempelringer.