Mobil Rarus 800-serien er luftkompressoroljer med svært høy ytelse
som primært er beregnet til smøring av stempelkompressorer som
arbeider under krevende forhold. De er laget for å møte strenge
krav fra ledende kompressorprodusenter. Deer formulert
medsyntetiskebaseoljer,
spesieltutvalgtilformålet,ogethøyteknologisk tilsetningssystem.
Dette sikrer eksepsjonell pålitelighet og beskyttelse for
kompressorer som arbeider under forhold hvor mineraloljebaserte
produkter ikke innfrir forventningene. Mobil Rarus 800-serien har
egenskaper som er mineraloljer langt overlegne når det gjelder
slitasjebeskyttelse, oksidasjonsmotstand og motstand mot termisk
nedbryting. Den spesielle formuleringen bidrar til å redusere
vedlikeholdskostnadene ved å minimere både problemer med utstyret
og med avsetninger og olje som kan følge med luften. Mobil Rarus
800-serien reduserer faren for brann og eksplosjon vesentlig i
forhold til mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk
taltingenavsetninger,oghøy
selvantennelsestemperaturbedrerbådeytelseogsikkerhet.
Denutmerketeevnen til å skille ut vann reduserer problemer med
emulsjonsdannelse og partikler som følger med luften gjennom
rørsystemet til annet utstyr. De er anbefalt eller godkjent av
mange av de ledende kompressorprodusentene.