Mobil SHC Polyrex™-serien er spesialutviklet for å gi økt
produktivitet gjennom å løse problemene med smøring ved høye
temperaturer innen næringsmiddelindustrien og industrien generelt.
Disse syntetiske polymerforsterkede smørefettene, som er basert på
en avansert polyureateknologi, gir markedet en løsning på problemer
ved høye temperaturer samtidig som de er NSF H1 godkjente.
Smørefettene i Mobil SHC Polyrex-serien gir høy ytelse ved høye
temperaturer, enestående vannbestandighet og den balanserte
slitasjebeskyttelsen som kjennetegner Mobil smørefett. Ved bruk av
avansert polyurea-fortykkerteknologi, i en unik kombinasjon med
syntetiske baseoljer, har ExxonMobils forskere utviklet et
smørefett som gir utmerket smøreytelse ved temperaturer helt opp
til 170 °C. Selv under disse ekstreme temperaturene motstår Mobil
SHC Polyrex oksidering og tap av strukturell stabilitet.