Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 er en helsyntetisk, høytytende
motorolje som gir veldig god beskyttelse ved høye temperaturer selv
under krevende driftsforhold.