Mobil Super 3000 Formula F 5W20 er utviklet for å møte Ford kravet
«Ford WSSM2C948B». Ford WSSM2C948B er et spesifikt krav for
EcoBoost 1.0L, 3 sylindre motorer, møter Ford WSSM2C948B kan brukes
til de fleste bensin Ford motorer som nevnt i programmene.