Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 er en høytytende motorolje med
lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge
levetiden samt opprettholde effektiviteten til
utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne
personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.