Mobil Super 3000 XE 5W-30 er en syntetisk lav-aske motorolje med
høy yteevne utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt
opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i
diesel- og bensindrevne biler. Tilgjengelig også i Mobil Boxx for
enklere bruk og oppbevaring.