Mobil Super 3000 XE1 5W-30 er en høytytende, syntetisk motorolje
med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge
levetiden på samt opprettholde effektiviteten til
utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.
Mobil Super 3000 XE 5W-30 er utviklet for å tilfredsstille de aller
nyeste motoroljespesifikasjonene som kreves av ledende produsenter,
og er fullt forenlige med de nyeste dieselpartikkelfiltrene og alle
bensinkatalysatorer. Oljen leverer fremragende ytelse både ved
veldig lave og veldig høye driftstemperaturer, og gir langvarig
motorbeskyttelse mot slitasje, slamdannelse og avleiringer. Den er
det produktet som anbefales for bruk i kjøretøy fra BMW som krever
BMW LL-04-spesifikasjonen.