Mobil Vactra™ Oil nummer serien er høykvalitets smøremidler for
vanger, spesifikt fremstilt for å imøtekomme kravene for
nøyaktighet, separeringsevne av vannholdige skjærevæsker og
beskyttelse av presisjonsutstyr for verktøymaskiner.