Mobil Jet Oil 254 er tredje generasjon, ekstra høy ytelse,
syntetisk gassturbin-smøremiddel til fly, utviklet for å møte
kravene for gassturbinmotorer som brukes i kommersielle og militære
fly. Mil-PRF-23699F (HTS).