Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er høytytende produkter beregnet
til bruk i lukkede, indirekte varmeoverføringssystemer. De
anbefales til bruk i indirekte varme- og kjølesystemer som er
forseglet med kald olje og i alle typer industriprosesser.
Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er utviklet av høyraffinerte
baseoljer som er motstandsdyktige mot termisk sprekkdannelse og
kjemisk oksidasjon. De har veldig høy termisk stabilitet og evne
til å oppnå en ekstremt lang levetid uten dannelse av avleiringer
eller økning i viskositeten. Mobiltherm-varmeoverføringsoljer har
god varmeoverføringsevne og en viskositet som gjør at de lett kan
pumpes både ved oppstarts- og driftstemperaturer. Oljene har
spesifikke varmeledningsevner som sørger for raskere varmeavgang. I
tillegg har de flammepunkter som ikke reduseres i større grad under
bruk, på grunn av oljenes motstand mot termisk sprekkdannelse ved
de anbefalte driftstemperaturene.