Mobilube HD-A Plus 80W-90 er utviklet for girkasser, aksler og
sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger.
Oljen anbefales av ExxonMobil i applikasjoner hvor det kreves API
GL-5. Den er fremstilt av baseoljer og additiver med høy ytelse -.
Giroljen er utviklet med tanke på tyngre Kjøretøy, og tillater
forlengede oljeskiftsintervaller, hovedsaklig i Mercedes Benz
aksler.