Molykote 3402C LF luftherdende tørrsmørelakk med MoS2 for høye
trykk, gir meget lav friksjon. Gir en tørr overflate som ikke
tiltrekker seg forurensning. Typiske bruksområder for Molykote
3402C LF er gjengede forbindelser, glideflater, spindler etc.
Temperaturområde fra -200C til +315C