Molykote G-67 smørefett for ekstreme belastninger, Høy bæreevne og
godt vedheft, hindrer pasningskorrosjon. Molykote G-67 er beregnet
for kjeder, akslinger, tannhjul, lineærføringer etc.
Temperaturområde fra -25C til +120C