Molykote Gn Plus universal montasjepasta med MoS2, meget godt egnet
til innkjøring. Letter montering og demontering av presspasninger.
Hindrer skader og slitasje på glidelager, styringer, guider,
splines, snekkehjul etc. Patron passer kun i Lube-shuttle
fettpresser. Temperaturområde fra -25C til +450C