Molykote HP-300 PFPE-basert smørefett med ekstreme egenskaper mot
kjemikalier, løsemidler, gasser, korrosivt miljø osv. Molykote
HP-300 tåler høy temperatur, har lav oksidering og gode
langtidsegenskaper. Temepraturområde fra -65C til +250C