Molykote HTF hvit dispersjon av faste smøremidler og mineralolje.
Benyttes ved varmvalsing av metall og varmforming av metalldeler.
Temperaturområde fra -20C til +1150C