Molykote Longterm W2 hvitt vannbestandig EP fett med faste
smørestoffer. Meget motstandsdyktig mot utvasking. Molykote
Longterm W2 anbefales til maritimt utstyr og andre
industrisegmenter som utsettes for utvasking og korrosivt miljø.
Temperaturområde fra -30C til +110, opp til +130C i korte perioder.