Permabond MH052 200ml Anaerobt universal gjengetetting. Godkjent
for oxygen og drikkevann