Permabond MH199 75ml Anaerob pakningsmasse. Tåler høy temperatur
+200C høy styrke, stivt materiale etter herding