Quick Metallgrunning Arcanol. Robust grunning som gir godt underlag
for videre behandling. Spesiellt utviklet for god rust- og
korrosjonsbeskyttelse. Ønsker et silkematt utseende kan denne
benyttes som toppstrøk
Advarsel. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller
svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.