Quick Bengalakk, Rett På Rust. Rask og enkel rustbeskyttelse,
grunning og toppstrøk i ett produkt.
Advarsel. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller
svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.