Simalube 30 ml automatisk smørekopp fylt med Mobilith SHC 220
(Syntetisk universalfett).