SL06-125 er en automatisk smørekopp med 125ml ferdig fylt fra
Simatec med univeslalt EP fett i NLGI klasse 0 (flytefett) fra
Simatec. ISO VG 150 olje.