SL00-250 er en tom automatisk smørekopp i 250ml. Den kan fylles ved
hjelp av egnet utstyr med det eget smørefett. Sjekk varenummer
16196 for fyllestasjon for tomme Simalube lubrikatorer.